ziekmelden en te laat

 • te laat?
  Zodra je op school bent, meld je je bij de receptie. Je krijgt pas toegang tot de les als zij een groen briefje voor je hebben ingevuld. Dit ingevulde briefje geef je aan de docent bij binnenkomst van de les. Let op: als je drie keer te laat bent gekomen, dan word je doorverwezen naar de leerlingcoördinator.
   
 • ziek?
  Jouw ouder(s)/verzorger(s) melden je ziek via de Magister-app of de web versie van Magister (voor 8.00 uur 's morgens). 
   
 • ziek naar huis?
  Bespreek dit met je docent. Meld je vervolgens af bij de receptie voordat je naar huis gaat. Jouw ouder/verzorger belt naar school zodra je thuis bent.
 • afspraak tijdens schooltijd?
  Absenties, bijvoorbeeld dokters-/tandartsafspraken, kunnen ouders/verzorgers (bij voorkeur) ruim vooraf telefonisch melden bij de receptie tijdens werktijden (tussen 8.00-16.30 uur) via  telefoonnummer 040-2516221.
   
 • bijzonder verlof?
  Wilt u bijzonder verlof van maximaal 1 dag voor uw kind aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, een brommer- of rijexamen, dan verzoeken wij u dit tenminste 1 week van tevoren schriftelijk in te dienen bij de leerlingcoördinator.

  Bijzonder verlof dat langer duurt dan 1 dag tenminste 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de afdelingsleider.
abskaart_telaat_schoolbreed.jpg