Wat te doen als...

 • je ’s ochtends te laat bent?
  Zodra je op school bent, meld je je bij de receptie. Je krijgt pas toegang tot de les als zij een groen briefje voor je hebben ingevuld. Dit ingevulde briefje geef je aan de docent bij binnenkomst van de les. Let op: als je drie keer te laat bent gekomen, dan word je doorverwezen naar de leerlingcoördinator.
   
 • je ’s ochtends merkt dat je ziek bent?
  Je ouders bellen vóór acht uur naar onze school (040 - 251 62 21) en zij melden je ziek.
   
 • je ziek geweest bent en vandaag weer naar school gaat?
  Je levert diezelfde dag bij de receptie een absentiekaart in. Deze kaart is ingevuld en ondertekend door je ouders.
   
 • je tijdens een schooldag merkt dat je ziek bent?
  Bespreek dit met je docent. Meld je vervolgens af bij de receptie voordat je naar huis gaat. 
 • je een dagdeel of les niet kunt volgen omdat je een andere afspraak hebt? (denk bijvoorbeeld aan de dokter of de orthodontist)
  Zorg ervoor dat je altijd een blanco absentiekaart in je bezit hebt, deze kun je bij de receptie krijgen. Je ouders vullen een absentiekaart in voor het dagdeel of het lesuur dat je afwezig bent, jij levert dit in bij de receptie voorafgaand aan je afwezigheid.
   
 • je een of meerdere dagen niet aanwezig bent op school omdat je een andere afspraak hebt? (denk aan bijzonder verlof)
  Je ouders overleggen dit met je afdelingsleider / leerlingcoördinator  tenminste één week van tevoren.
abskaart_telaat_schoolbreed.jpg