visie

Actief en gezamenlijk

Het Huygens Lyceum is een school die gedegen, uitdagend en inspirerend onderwijs biedt.

Leerlingen zijn samen met hun veelzijdige docenten de regisseur en spil van het leerproces. Actief en gezamenlijk leren, met en van elkaar, vormen naast het benutten van het talent dat elke leerling heeft, belangrijke uitgangspunten binnen de verschillende soorten lessen en leerroutes. Docenten zijn inspirator en voorzien leerlingen van persoonlijke begeleiding op maat.

Vanuit onze protestants christelijke identiteit hebben wij als bijzondere school oog voor diversiteit en de omgang met elkaar: binding en saamhorigheid zijn voor ons vanzelfsprekend, evenals waardering en respect voor elkaar. Gekend zijn en worden vormen daarom de kern van het onderwijs dat wij zowel binnen als buiten de schoolmuren willen uitdragen.