visie

Op het Huygens kom je VERDER

Op onze school leren leerlingen individueel en samen de wereld en zichzelf kennen.

Wij willen leerlingen volledig toerusten op de uitdagingen die de hedendaagse maatschappij hen biedt. Enerzijds betekent dit dat leerlingen toewerken naar hun diploma, waarbij alle vakkennis hoort die zij zich eigen moeten maken. Anderzijds zullen zij als burgers van de toekomst uitgedaagd worden oplossingen te vinden voor complexe problemen binnen beroepen die nu nog niet bestaan. Vanuit deze situatie hebben we de volgende kernwaardes voor ons onderwijs geformuleerd:

  • Gekend zijn: kennen en gekend worden, écht gezien worden en omzien naar elkaar
  • Veelzijdigheid: het gehele scala aan talenten en vaardigheden van een leerling tot bloei laten komen
  • Gepersonaliseerd onderwijs: aandacht voor het persoonlijke binnen de saamhorigheid van onze school

 

In de brugklas en tweede klas worden de lessen onderverdeeld in VIP-, VAK- en VERDER-lessen, dit is het Huygens Leren. Deze lessen zullen de komende jaren uitgerold worden in de volgende jaarlagen. Deze lessen brengen samen waar het Huygens Lyceum al jaren voor staat: leerlingen op een betrokken manier stimuleren om zelf aan het roer te gaan staan van hun eigen leerproces. Dit eigenaarschap is iets wat zich ontwikkelt. Elke leerling is op een ander moment toe aan een volgende stap. Dit volgen, stimuleren en ondersteunen is essentieel binnen onze visie die beoogt dat leerlingen in een nog niet duidelijk omlijnde toekomst hun eigen weg moeten kunnen vinden.

Leerlingen van het Huygens Lyceum worden goed voorbereid op het eindexamen. Dit gebeurt in een open contact met de samenleving. We zijn een dynamische en ambitieuze school met passie voor onderwijs. Elkaar willen ontmoeten en van en met elkaar leren is bij ons leidend voor leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij gaan we ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Beeldbank-HL-2023-Web-16-9-31.jpg