excellente leerlingen

De slogan van onze school is ‘veelzijdig als jij’. Voor onze veelzijdige leerlingen bieden wij dan ook een uitgebreid excellentieprogramma aan, zodat zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. Bij veelzijdige leerlingen hoort een veelzijdig programma.

Het excellentieprogramma van het Huygens Lyceum bevat de volgende onderdelen:

Cambridge
Het HBO en WO bieden meer en meer studies in het Engels aan. Met het Cambridge Certificate of Advanced English kom je goed beslagen ten ijs. Mocht je overwegen in het buitenland te gaan studeren: het Cambridge Certificate of Advanced English is vaak een toelatingseis voor een Engelstalige universiteit!

We werken in de gehele onderbouw voor het vak Engels met een compleet Engelstalige methode Solutions. Op die manier denken we een nog hoger niveau van Engels te kunnen bereiken met onze leerlingen. Toch stromen er ieder jaar leerlingen in bij ons op school die meer aankunnen en uitdaging buiten de reguliere lessen nodig hebben voor Engels. Voor leerlingen uit klas 1 en 2 is daarom een Bridge to Cambridge programma opgesteld en leerlingen uit klas 3, 4 en 5 kunnen het Cambridge Engels programma volgen.

De Bridge to Cambridge en Cambridge programma’s worden naast de reguliere lessen Engels aangeboden. Bridge to Cambridge is een van de VERDER projecten waar leerlingen zelf voor kunnen kiezen. Deze lessen zijn bedoeld om alle leerlingen uit deze jaarlagen een kans te geven om hun Engelse taalvaardigheid te verbeteren. De methode wordt door de docent aangepast aan de leerling zodat iedereen een individuele uitdaging kan vinden. Aan het einde van de 2e klas vindt er een Entrance Test plaats voor alle leerlingen die in de 2e klas voor Engels een 8 of hoger staan of die door de vakdocent worden geselecteerd. Leerlingen kunnen worden geselecteerd als ze in de les een sterke inzet en motivatie tonen, waardoor ze laten zien dat ze de potentie hebben om succesvol aan het programma te kunnen deelnemen. Voor de Entrance Test geldt dat de leerlingen die vallen in de groep met de hoogste 50 scores voor het Cambridge programma in de 3e klas worden aangemeld. De lessen in klas 3 voldoen aan het niveau van FCE (First Certificate in English). Bij deelname aan het programma krijgen alle leerlingen één extra les Cambridge per week, in twee groepen. De lessen kosten € 80,00 op jaarbasis. In de bovenbouw, beginnend in klas 4, volgen de leerlingen Cambridge Advanced English (CAE). Toelating is hierbij opnieuw op basis van een Entrance Test en een advies van de vakdocent. De leerlingen moeten inmiddels op, of zo dichtbij mogelijk het CAE niveau kunnen scoren. Het lesgeld voor het 4e jaar (twee extra lessen per week) bedraagt € 240,00. Er wordt ook een Cambridge reis naar Edinburgh georganiseerd in het 4e jaar. Dit is een extra activiteit, niet noodzakelijk voor het goed af kunnen leggen van het examen en deelname is op vrijwillige basis. De kosten voor deze reis bedragen niet meer dan € 500,00. Het CAE examen is in november of december, als de leerlingen in de vijfde klas zitten. Het lesgeld voor het 5e jaar is € 100,00. Het examengeld, dat afgedragen moet worden aan The British Council, bedraagt ongeveer € 250,00.

‘Cambridge ESOL exams are the world's leading range of certificates for learners of English. Each year they are taken by over 2 million people, in 130 countries. They can help you gain entrance to a university or college, improve your job prospects and measure your progress in English’.

Het behalen van een Cambridge Certificate is een diploma voor het leven!

Het Huygens Lyceum is opnieuw benoemd tot officieel Cambridge English Preparation Centre door The British Council. 

Denkkracht
Denkkracht is een programma voor leerlingen die extra uitdaging zoeken op school. In de brugklas worden testen afgenomen en aan de hand van die resultaten kun je eventueel een uitnodiging verwachten voor deelname aan Denkkracht. In leerjaar twee tot en met vijf wordt gekeken naar de resultaten die je gehaald hebt in het voorafgaande jaar. Heb je op je laatste eindrapport gemiddeld een 8,0 of hoger gehaald, dan word je uitgenodigd om deel te nemen aan Denkkracht.

De extra uitdaging vind je door een eigen project te bedenken waar onder lestijd (met toestemming van de betreffende vakdocent) aan gewerkt wordt. Je schrijft zelf een voorstel voor een project dat in één jaar af te ronden is, alleen of samen met andere leerlingen. Je krijgt een begeleider die helpt met het uitvoeren van je project. Je krijgt enkele lessen in plannen, mindmappen, creatief denken en presenteren.

Aan het einde van het schooljaar presenteer je aan ouders, docenten en medeleerlingen de resultaten van je project. Met een excursie wordt het jaar gezamenlijk afgesloten.

Goethe-Duits
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus”

Het Huygens Lyceum biedt je de mogelijkheid om een Goethe-certificaat Duits te halen. Het belang van de Engelse taal is iedereen bekend, maar wist je dat het Duits met 105 miljoen sprekers de grootste Europese moedertaal is? Daarnaast is Duitsland onze grootste handelspartner. Met het beheersen van Duits op hoog niveau kun je jezelf onderscheiden!

Een Goethe-certificaat is een wereldwijd erkend diploma, waarmee je je kennis van het Duits officieel aantoont. Je wordt toegelaten tot het Goethe-traject op basis van het schrijven van een motivatiebrief en een positief advies van je docent Duits. Dit gebeurt in de voorexamenklas. Als je wordt toegelaten, betekent dit dat je vanaf december twee uur in de week versterkt Duits op je rooster krijgt. Tijdens deze uren word je op het examen voorbereid. Alle vaardigheden komen aan bod: luister-, spreek, lees- en schrijfvaardigheid. Je legt het Goethe-examen in principe op ERK-niveau B2 af; als tijdens de lessen blijkt dat je een hoger niveau aankunt, dan is examen op C1-niveau afleggen ook mogelijk!

Na het behalen van het certificaat mag je, in overleg met je docent Duits, een individueel traject afspreken voor de reguliere lessen Duits in het examenjaar. Wil je bepaalde lessen overslaan omdat je de stof al beheerst? Dat kan! Wil je graag alle reguliere lessen bijwonen tot en met het examen? Natuurlijk is dat ook mogelijk! Maatwerk voor de individuele leerling is het devies!

Als je meer informatie over het Goethe-certificaat wilt, kun je op deze website kijken.

Beeldbank-HL-mei23-Web-16-9-21.jpg