Excellente leerlingen

De slogan van onze school is ‘veelzijdig als jij’. Voor onze veelzijdige leerlingen bieden wij dan ook een uitgebreid excellentieprogramma aan, zodat zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. Bij veelzijdige leerlingen hoort een veelzijdig programma.

Het excellentieprogramma van het Huygens Lyceum bevat de volgende onderdelen:

Cambridge
Ben je heel goed in Engels en wil je wel extra uren Engels volgen? Kun jij meer aan dan het gewone lesprogramma en wil je meer uitdaging? Dan ben jij geschikt voor Cambridge Engels! Het levert je het Cambridge Certificate of Advanced English op, wat veel voordelen kan opleveren op het hbo of de universiteit.

In de brugklas maak je de Preliminary English Test om te kijken of je in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat je native speaker bent, omdat je een tijd in het buitenland gewoond hebt of omdat je om andere redenen heel goed bent in Engels. De lessen starten na de herfstvakantie en lopen tot het einde van het schooljaar. Dit programma kost €60 op jaarbasis.

Als je aan het einde van de brugklas een 8,5 of hoger staat voor Engels, leg je een Placement Test af. Als je die test goed maakt en je docent geeft een positief advies, dan mag je deelnemen aan één van de FCE2 classes tegen betaling van €80 op jaarbasis.

Heb je na de FCE2 classes goede resultaten en goede inzet? Dan mag je deelnemen aan één van de FCE3 classes, tegen betaling van €80 op jaarbasis.

Als je aan het einde van het derde jaar een 8,5 of hoger staat voor Engels, maak je de toelatingstoets voor één van de twee CAE classes. De CAE classes lopen tot december in het vijfde jaar, dan wordt het officiële examen afgelegd. De kosten voor deze lessen in het vierde jaar bedragen €240 op jaarbasis. In het vijfde jaar betaal je €100 voor de lessen en €220 voor het examen. Dit laatste bedrag moet betaald worden aan the British Council.

Voor meer informatie of vragen, stuur je een e-mail naar ubb@huygenslyceum.nl

Denkkracht
Denkkracht is een programma voor leerlingen die extra uitdaging zoeken op school. In de brugklas worden testen afgenomen en aan de hand van die resultaten kun je eventueel een uitnodiging verwachten voor deelname aan Denkkracht. In leerjaar twee tot en met vijf wordt gekeken naar de resultaten die je gehaald hebt in het voorafgaande jaar. Heb je op je laatste eindrapport gemiddeld een 8,0 of hoger gehaald, dan word je uitgenodigd om deel te nemen aan Denkkracht.

De extra uitdaging vind je door een eigen project te bedenken waar onder lestijd (met toestemming van de betreffende vakdocent) aan gewerkt wordt. Je schrijft zelf een voorstel voor een project dat in één jaar af te ronden is, alleen of samen met andere leerlingen. Je krijgt een begeleider die helpt met het uitvoeren van je project. Je krijgt enkele lessen in plannen, mindmappen, creatief denken en presenteren.

Aan het einde van het schooljaar presenteer je aan ouders, docenten en medeleerlingen de resultaten van je project. Met een excursie wordt het jaar gezamenlijk afgesloten.

Goethe-Duits
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus”

Het Huygens Lyceum biedt je de mogelijkheid om een Goethe-certificaat Duits te halen. Het belang van de Engelse taal is iedereen bekend, maar wist je dat het Duits met 105 miljoen sprekers de grootste Europese moedertaal is? Daarnaast is Duitsland onze grootste handelspartner. Met het beheersen van Duits op hoog niveau kun je jezelf onderscheiden!

Een Goethe-certificaat is een wereldwijd erkend diploma, waarmee je je kennis van het Duits officieel aantoont. Je wordt toegelaten tot het Goethe-traject op basis van het schrijven van een motivatiebrief en een positief advies van je docent Duits. Dit gebeurt in de voorexamenklas. Als je wordt toegelaten, betekent dit dat je vanaf december twee uur in de week versterkt Duits op je rooster krijgt. Tijdens deze uren word je op het examen voorbereid. Alle vaardigheden komen aan bod: luister-, spreek, lees- en schrijfvaardigheid. Je legt het Goethe-examen in principe op ERK-niveau B2 af; als tijdens de lessen blijkt dat je een hoger niveau aankunt, dan is examen op C1-niveau afleggen ook mogelijk!

Na het behalen van het certificaat mag je, in overleg met je docent Duits, een individueel traject afspreken voor de reguliere lessen Duits in het examenjaar. Wil je bepaalde lessen overslaan omdat je de stof al beheerst? Dat kan! Wil je graag alle reguliere lessen bijwonen tot en met het examen? Natuurlijk is dat ook mogelijk! Maatwerk voor de individuele leerling is het devies!

Als je meer informatie over het Goethe-certificaat wilt, kun je op deze website kijken.

IMG_2718.JPG