examens

In alle klassen wordt het PTA besproken door de examensecretaris en de mentor. 

Meer over examens is te lezen op Examenblad - College voor Toetsen en Examens (homepage) 
 

Voor de PTA’s havo:

Klik hier voor cohort 2022-2024

Klik hier voor cohort 2023-2025


Voor de PTA's Vwo:

Klik hier voor cohort 2021-2024

Klik hier voor cohort 2022-2025

Klik hier voor cohort 2023-2026
 

Klik hier voor het Examenreglement

Klik hier voor de gang van zaken tijdens het SE 

Klik hier voor de gang van zaken tijdens het CSE

Klik hier voor de commissie van beroep van het Christiaan Huygens College 

Examencommissie

De examencommissie heeft de opdracht de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te bevorderen. Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u een mail sturen naar de examencommisie.

Examensecretaris

Mevr. Nuijten

Dhr. Kuijper 

Leerlingcoördinatoren bovenbouw

Dhr. Cornelissen (havo)

Mevr. Mulder (vwo)