schoolprestaties

De onderwijsinspectie geeft jaarlijks een oordeel over het Huygens Lyceum, gebaseerd op eindexamenresultaten en op de doorstroom van leerlingen vanaf klas 1 tot aan het examenjaar.
In het algemeen kunnen wij trots zijn op de resultaten die onze leerlingen behalen, maar er is meer! Op het Huygens streven we naar het hoogst haalbare niveau, gegeven de capaciteiten van het kind, maar niet alleen voor schoolvakken. Op onze school zetten we ons ook in voor een brede ontwikkeling van elke leerling: onder andere sport, muziek, cultuur, techniek en zeker sociale ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Op het Huygens Lyceum streven we ernaar om onze leerlingen aan zo veel mogelijk van dergelijke activiteiten mee te laten doen.

De meest recente kwaliteitskaart en opbrengstenkaart van de inspectie kunt u vinden op deze pagina.

Disclaimer: de website Vensters en Scholen op de kaart is altijd in ontwikkeling, de informatie wordt steeds bijgewerkt en verbeterd. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.