decanaat

De decanen ondersteunen en begeleiden leerlingen bij het maken van keuzes die betrekking hebben op hun toekomst, met name de profiel- en studiekeuze.

Wat doen de decanen?

 • Lessen keuzebegeleiding geven: in deze lessen leren leerlingen na te denken over zichzelf, wat zij willen en kunnen en hoe ze moeten kiezen.
 • Informatie verstrekken over profielen, opleidingen, beroepen, studiefinanciering, studeren in het buitenland, enzovoort.
 • Regelmatig informatie verschaffen over nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
 • Ervoor zorgen dat leerlingen voorlichtingsactiviteiten bezoeken (bijvoorbeeld open dagen, meeloopdagen en proefstuderen).
 • Interessetests afnemen.
 • Persoonlijke gesprekken voeren.
 • Voorlichting geven op ouderavonden.
 • Samen met de Ouderraad een Beroepenavond organiseren.
 • Samen met de Alumnivereniging een Tafeltjesavond (voorlichting over studies door oud-leerlingen) organiseren.
 • Samen met de mentoren ervoor zorgen dat de leerlingen verslag doen van alle voorlichtingsactiviteiten in het toekomstdossier.
  De leerlingen kunnen altijd binnenlopen voor een vraag of een gesprek.

 

Landelijke open dagen

Open dagen MBO
Open dagen HBO en WO

De decanen zijn:

Mevrouw Bleijs 
Decaan havo
maandag t/m donderdag aanwezig.

Mevrouw Wittenberg
Decaan vwo
dinsdag t/m vrijdag aanwezig.