Lessen

In 5 havo volg je lessen die horen bij jouw profiel. Hieronder staat een overzicht van de algemene vakken die je volgt, de profielvakken en de overige lessen die je aangeboden krijgt.

Algemene vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.

Profielvakken NT:
verplicht: wiskunde B, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde.
keuze: Frans of Duits, economie, M&O, tekenen, geschiedenis.

Profielvakken NG:
verplicht: wiskunde B (of A), natuurkunde, scheikunde, biologie.
keuze: Frans of Duits, economie, M&O, tekenen, wiskunde D.

Profielvakken EM:
verplicht: wiskunde A (of B), geschiedenis, economie.
profielkeuze: aardrijkskunde, M&O.
keuze: Frans of Duits, aardrijkskunde, natuurkunde, tekenen, biologie, M&O.

Profielvakken CM:
verplicht: geschiedenis, aardrijkskunde.
profielkeuze: Duits, Frans, tekenen.
keuze: wiskunde A of wiskunde B, wiskunde D, biologie, economie, Frans of Duits, tekenen, M&O.

Eventueel: NT2, RKT, Cambridge-Engels. 

Extra informatie

Wat is NT2?
Bij NT2 krijg je extra hulp om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen als je eventueel een anderstalige achtergrond hebt. Er worden thema’s als woordenschat, spreekwoorden en leestempo behandeld.

Wat is RKT?
In de bovenbouw maak je de rekentoets. Om je voor te bereiden op de rekentoets krijg je hulplessen in rekenen.