Lessen

In 5 havo volg je lessen die horen bij jouw profiel. Hieronder staat een overzicht van de algemene vakken die je volgt, de profielvakken en de overige lessen die je aangeboden krijgt.

Algemene vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.

Profielvakken NT:
verplicht: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde
keuze profiel: wiskunde D of NLT
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, biologie, economie

Profielvakken NG:
verplicht: wiskunde B (of A), natuurkunde, scheikunde, biologie
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, economie, NLT, wiskunde D

Profielvakken EM:
verplicht: wiskunde A (of B), geschiedenis, economie
profielkeuze: aardrijkskunde of bedrijfseconomie
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, wiskunde D

Profielvakken CM:
verplicht: geschiedenis, aardrijkskunde
profielkeuze: Duits en/of Frans en/of tekenen
keuze: Frans, Duits, tekenen, bedrijfseconomie, biologie, economie, wiskunde A, wiskunde B


Eventueel: NT2, RKT, Cambridge-Engels. 

Extra informatie

Wat is NT2?
Bij NT2 krijg je extra hulp om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen als je eventueel een anderstalige achtergrond hebt. Er worden thema’s als woordenschat, spreekwoorden en leestempo behandeld.

Wat is RKT?
In de bovenbouw maak je de rekentoets. Om je voor te bereiden op de rekentoets krijg je hulplessen in rekenen.