lessen in de bovenbouw

Lessen in de bovenbouw

In de bovenbouw volgt uw kind de lessen die horen bij zijn of haar profiel. Hieronder staat een overzicht van de algemene vakken die leerlingen volgen, de profielvakken en de overige lessen die aangeboden worden.

Algemene vakken 4A: Nederlands, Engels, Frans of Duits, levensbeschouwing, maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding.

Algemene vakken 5A: Nederlands, Engels, Frans of Duits, KCV, ANW en lichamelijke opvoeding.

Algemene vakken 6A: Nederlands, Frans of Duits, Engels en lichamelijke opvoeding.

Profielvakken NT:
verplicht: wiskunde B, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde.
keuze: Frans of Duits, biologie, economie, M&O.

Profielvakken NG:
verplicht: wiskunde B (of A), natuurkunde, scheikunde, biologie.
keuze: Frans of Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, economie, M&O, wiskunde D.

Profielvakken EM:
verplicht: wiskunde A (of B), geschiedenis, economie.
profielkeuze: aardrijkskunde, M&O.
keuze: Frans of Duits, aardrijkskunde, tekenen, biologie, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, M&O.

Profielvakken CM: 
verplicht:  wiskunde C (of A of B), geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen.
keuze: Frans of Duits, biologie, economie, M&O.

Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.