lessen in de bovenbouw

Lessen in de bovenbouw

In de bovenbouw volgt uw kind de lessen die horen bij zijn of haar profiel. Hieronder staat een overzicht van de algemene vakken die leerlingen volgen, de profielvakken en de overige lessen die aangeboden worden.

Algemene vakken 4G: Nederlands, Engels, Frans of Duits, Latijn of Grieks, levensbeschouwing, maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding.

Algemene vakken 5G: Nederlands, Engels, Frans of Duits, Latijn of Grieks, KCV, ANW en lichamelijke opvoeding.

Algemene vakken 6V: Nederlands, Engels, Frans of Duits, Latijn of Grieks en lichamelijke opvoeding.

Profielvakken NT:
verplicht: wiskunde B, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde.
keuze: Frans of Duits, Latijn of Grieks, biologie, economie, M&O.

Profielvakken NG:
verplicht: wiskunde B (of A), natuurkunde, scheikunde, biologie.
keuze: Frans of Duits, Latijn of Grieks, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, economie, M&O, wiskunde D.

Profielvakken EM:
verplicht: wiskunde A (of B), geschiedenis, economie.
profielkeuze: aardrijkskunde, M&O.
keuze: Frans of Duits, Latijn of Grieks, aardrijkskunde, tekenen, biologie, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, M&O.

Profielvakken CM:
verplicht: wiskunde C (of A of B), geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen.
keuze: Frans of Duits, Latijn of Grieks, biologie, economie, M&O.

Eventueel: BTR, Cambridge-Engels.