Mentoren

De heer Prick is als afdelingsleider eindverantwoordelijk voor 3 vwo. Hij wordt ondersteund door de leerlingcoördinator klas 3, de heer Cornelissen. De leerlingcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken wat betreft leerlingen.

Elke klas heeft een mentor, in schooljaar 2021-20212 zijn dat per klas:

  • 3G1  Mevr. Timmers (TMS)
  • 3G2  Mevr. Mulder (MDR)
 

Contactgegevens:

De mentoren kunnen bereikt worden door een e-mail te sturen naar afkorting@huygenslyceum.nl (‘afkorting’ is de afkorting van 3 letters van de bewuste mentor).