Mentoren

Mevrouw van Esch is als afdelingsleider eindverantwoordelijk voor 3 havo. Zij wordt ondersteund door de leerlingcoördinator klas 3, de heer Cornelissen. De leerlingcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken wat betreft leerlingen.

Elke klas heeft een mentor, in schooljaar 2021-20212 zijn dat per klas:

  • 3H1  Dhr. van der Hoff (HOF)
  • 3H2  Dhr. Saygili (SGL)
  • 3H3  Dhr. van Meegen (MEG)
  • 3H4  Mevr. Calon (CAL)

Contactgegevens:

De mentoren kunnen bereikt worden door een e-mail te sturen naar afkorting@huygenslyceum.nl (‘afkorting’ is de afkorting van 3 letters van de bewuste mentor).