Mentoren

De heer Prick is als afdelingsleider eindverantwoordelijk voor 4 vwo. Hij wordt ondersteund door de leerlingcoördinator klas 4, de heer Cornelissen. De leerlingcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken wat betreft leerlingen.

Elke klas heeft een mentor, in schooljaar 2021-20212 zijn dat per klas:

  • 4V1  Mevr. Heijthuijzen (LHH)
  • 4V2  Dhr. van der Linden (LDN)
  • 4V3  Dhr. Coolen (COO)
  • 4V4  Mevr. Schreurs (SHR)
  • 4V5  Dhr. Kuijper (KPR)

Contactgegevens:

De mentoren kunnen bereikt worden door een e-mail te sturen naar afkorting@huygenslyceum.nl (‘afkorting’ is de afkorting van 3 letters van de bewuste mentor).